Lekcje muzealne to dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa od 2010 roku, których głównym celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prewencji pożarniczej. Zajęcia odbywają się w powstałej w tym celu Sali Edukacji Ratowniczej „Ognik+”, w której poprzez wykorzystanie narzędzi multimedialnych (projektory filmowe, telewizory LCD, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, zadymiarkę) w połączeniu z odpowiednią scenografią wpływamy bezpośrednio na emocje zwiedzających, stwarzając poczucie zagrożenia i niepewności. Uczestnicy lekcji zdeterminowani przez bodźce zewnętrzne, oraz zmysły: wzroku, słuchu, dotyku i węchu chętniej i łatwiej przyswajają wiedzę. Osoba prowadząca zajęcia rozmawia ze zwiedzającymi mając do dyspozycji swoją wiedzę, tablice informacyjne, oraz materiały filmowe i dźwiękowe.

Tematyka lekcji obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Historia i technika pożarnictwa
  • Elementy umundurowania bojowego strażaka
  • Przyczyny i skutki zagrożeń pożarowych w budynkach
  • Formy i przebieg ewakuacji
  • Prewencja pożarowa (czujki, przewody kominowe i wentylacyjne, sprzęt elektryczny)
  • Numery alarmowe, oraz modele wzywania służb
  • Zdarzenia drogowe, oraz praca strażaków podczas wypadków drogowych
  • Pierwsza pomoc
  • Przyczyny i skutki pożarów w lasach, oraz formy bezpiecznego spędzania czasu na terenach zielonych
  • Zasady poruszania się pojazdów uprzywilejowanych i pozostałych uczestników ruchu drogowego w trakcie dojazdu do zdarzań, oraz podczas akcji ratowniczych

Przeprowadzane lekcje pozwalają rozwijać wyobraźnie, oraz wpływają na zmianę myślenia uczestników, którzy z większą pokorą odnoszą się do występujących dookoła zagrożeń, z większym poszanowaniem odnoszą się do pracy strażaka, oraz umacniają się w przekonaniu, że każdy z ludzi ponosi największą odpowiedzialność za życie i zdrowie swoje i swoich bliskich.