Sala edukacji ratowniczej ai??zOgnik +ai??? to pomieszczenie na poddaszu o powierzchni 210,82 m2, z odpowiednio zaprojektowanym w 2010 roku wnAi??trzem. GAi??A?wnym celem tworzenia Sali byAi??o wprowadzenie zwiedzajAi??cych w atmosferAi?? pracy straA?aka, pokazanie szerokiego spektrum zagroA?eAi??, na jakie jest naraA?ony, a takA?e umoA?liwienie poczucia caAi??ego ciAi??A?aru odpowiedzialnoAi??ci i obciAi??A?eAi??, jakie towarzyszAi?? ratownikom w ich codziennej pracy.

Ekspozycja jest tak zaprojektowana, aby kaA?dy mA?gAi?? pracAi?? straA?aka nie tylko zobaczyAi??, ale rA?wnieA? usAi??yszeAi??, poczuAi?? i ai??i??. dotknAi??Ai??. RA?wnie waA?ne jest uAi??wiadomienie zwiedzajAi??cym, poprzez pokazanie skutkA?w nieostroA?nych zachowaAi??, braku rozsAi??dku i wyobraA?ni.

Sala skAi??ada siAi?? z czterech podstawowych elementA?w:

  • ai??zSpalone mieszkanieai??? to nieprzyjemny widok, ekspozycja przedstawia salon, kuchnie i pokA?j dzieciAi??cy z wyszczegA?lnionymi elementami, stanowiAi??cymi najczAi??stszAi?? przyczynAi?? poA?arA?w w naszych domach i mieszkaniach.
  • ai??zWypadek samochodowyai??? Gdy mijamy rozbity samochA?d na drodze czAi??sto przebiega nam przez myAi??l, A?e to mA?gAi?? byAi?? nasz samochA?d i dziAi??ki temu puszczamy nogAi?? z gazu. TakAi?? wAi??aAi??nie reakcjAi?? chcemy osiAi??gnAi??Ai?? wAi??rA?d odwiedzajAi??cych tAi?? ekspozycjAi??.
  • ai??zPAi??onAi??cy lasai??? to jedno z najbardziej przeraA?ajAi??cych zjawisk leAi??nych, zagraA?ajAi??cych niejednokrotnie rA?wnieA? A?yciu i mieniu ludzkiemu. DziAi??ki zastosowaniu nowoczesnych technik wizualizacji przestrzennej sprawimy, A?e poczujAi?? PaAi??stwo na wAi??asnej skA?rze jak potwornym A?ywioAi??em jest ogieAi?? trawiAi??cy las.
  • ai??zSymulator jazdy wozem straA?ackimai??? ChcielibyAi??my PaAi??stwa zaprosiAi?? do prawdziwej kabiny samochodu straA?ackiego ai??zStar 20ai???, w ktA?rej po uruchomieniu jednej z dwA?ch symulowanych przejaA?dA?ek moA?na poczuAi?? atmosferAi?? autentycznej jazdy wozem straA?ackim ulicami miasta do zdarzenia drogowego.

CaAi??oAi??Ai?? Sali wyposaA?ona zostaAi??a w tablice informacyjne zawierajAi??ce najwaA?niejsze informacje, ostrzeA?enia, oraz instrukcje postAi??powania w przypadku wystAi??pienia rA?A?nego rodzaju zagroA?eAi??.

Zastosowane narzAi??dzia multimedialne takie jak: profesjonalne oAi??wietlenie, obrazy telewizyjne, projekcje filmowe, efekty dA?wiAi??kowe pomagajAi?? peAi??niAi?? zmysAi??A?w wyobraziAi?? sobie przedstawiane zjawiska.

 

 

Sala edukacji ratowniczej ai??zOgnik +ai??? zostaAi??a sfinansowana ze Ai??rodkA?w WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska w Poznaniu oraz Gminy Rakoniewice. WykonaAi??a jAi?? firma „Iventor” przy pomocy straA?akA?w z Komendy WojewA?dzkiej PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej w Poznaniu oraz Komend Powiatowych PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej w Grodzisku Wielkopolskim, KoAi??cianie, Nowym TomyAi??lu i Wolsztynie.