2019 rok

 

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 45 lecia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 rok

 

Podziękowania oraz listy gratulacyjne dla Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach w 2018 roku

 


2016

 • Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
 • Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu
 • Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 • Urząd Miejski Gminy Rakoniewice
 • Starostwo Powiatowe w Grodzisku wlkp.
 • Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego
 • Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu
 • Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku wlkp.
 • Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie
 • Komenda Powiatowa PSP w Lesznie
 • Komenda Miejska PSP w Poznaniu
 • Zarząd Powiatowy OSP w Grodzisku wlkp.
 • Zarząd Miejsko Gminny OSP w Wolsztynie
 • Zarząd Powiatowy OSP w Gostyniu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rakoniewicach
 • Nadleśnictwo Grodzisk wlkp.
 • Koleje Wielkopolskie
 • Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Wolsztynie
 • Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach
 • Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Rakoniewicach
 • Nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
 • Nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
 • St. bryg. w st. spocz. Ks. Jerzy Kołodziejczak
 • Śp. ks. prałat Konrad Kaczmarek
 • St. bryg. w st. spocz. Jerzy Bronowicz
 • St. bryg. w st. spocz. Piotr Bielicki
 • Dh. Zdzisław Jankowski
 • Dh. Henryk Żok
 • Dr. Zdzisław Kościański

Minione lata

 • Strażacy z Belgii – mundur ;
 • Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu – sztandar ZOSP ZW RP Zarząd Wojewódzki w Pile, tablice (KW PSP w Pile, KW PSP w Kaliszu, ZOSP ZW w Pile), talerze okolicznościowe, 5 kalendarzy, 3 egzemplarze „Mariacki Hejnał Strażacki”, biuletyn informacyjny, proporczyk;
 • Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wlkp. – tablice „Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Środzie Wlkp”, aparat tlenowy, rozdzielacz mosiężny;
 • Komenda Powiatowa PSP w Jarocinie  – 3 prądownice wodne, 1 prądownica pianowa, 4 bosaki, 1 tłumica, tablica „KP PSP w Jarocinie”;
 • Komenda Powiatowa PSP w Śremie – tablice informacyjne powiatowych straży – 30szt.;
 • Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego – Sztandar Związku OSP Zarząd Wojewódzki w Koninie – przekazał Pan Andrzej Jankowski;
 • OSP w Ruszowie – tablica „Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie”;
 • Komenda Powiatowa PSP w Rawiczu – tablica „Komenda Rejonowa PSP w Rawiczu”;
 • Pani Smerda Teresa – odznaki za wysługę 10, 20, 40 lat, dyplomy uznania, legitymację Aleksandra Morawskiego;
 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o. samochód pożarniczy Mercedes typ TLF 16/2,5 z 1970 r.;
 • Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Wlkp. – hełmy strażackie – 9 szt.;
 • Strażacy z Niemiec z Wolfenbuttel i Garbsen  – czapkę od munduru galowego, hełm strażacki współczesny,pamiątkę pożarniczą, plakiety i nalepki;
 • Strażacy z Hamburga – płaskorzeźbę św. Floriana – odlew na desce;
 • Komenda Powiatowa PSP w Turku – pedał hydrauliczny.