W trosce o Państwa bezpieczeństwo przypominamy o aktualnie obowiązującym (do odwołania) tymczasowym regulaminie zwiedzania, wynikającym z obowiązujących przepisów reżimu sanitarnego.

Tymczasowy regulamin zwiedzania

 • Kasy muzeum czynne od wtorku do niedzieli w pełnym wymiarze godzin
 • Muzeum dostępne dla osób posiadających własne maseczki ochronne (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia)
 • Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściach do budynków muzealnych
 • Zakup biletu, pamiątek itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe (przelew, karta płatnicza)
 • Jednorazowo w każdym z budynków WMP przebywać może 12 osób (niezaszczepionych) w ramach biletu indywidualnego lub biletu zbiorowego (możliwa wcześniejsza rezerwacja telefoniczna)
 • Zwiedzający są zobowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 m. (nie dotyczy rodzin)
 • Ruch zwiedzających odbywa się zgodnie z wytyczonym kierunkiem zwiedzania przy ograniczonym udziale przewodników
 • Goście w trakcie zwiedzania mają do dyspozycji osobne wejścia i wyjścia z budynków oraz w razie potrzeby toaletę
 • W trakcie zwiedzania gości obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów, prosimy jednocześnie o powstrzymywanie się od zbędnego dotykania drzwi, klamek, taśm oddzielających i gablot muzealnych
 • Tymczasowo zawiesza się prowadzenie lekcji edukacyjnych, działalności biblioteki oraz stanowisk edukacyjnych

 

 

    CO ZWIEDZAJĄCY WIEDZIEĆ POWINIEN

      Regulamin zwiedzania:
 1. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem trwa ok. 1 – 1,5 h. Zwiedzanie indywidualne w zależności od zainteresowania zwiedzającego
 2. Zwiedzanie grupowe muzeum z przewodnikiem nie jest dodatkowo płatne dla zorganizowanych grup posiadających zbiorowy bilet wstępu
 3. Grupa zorganizowana może liczyć nie mniej niż 10 osób
 4. Fotografowanie na terenie muzeum jest bezpłatne a wykonane zdjęcia mogą służyć tylko do celów prywatnych. Fotografowanie i nagrywanie w muzeum do innych celów niż prywatne wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum
 5. Wchodzenie na eksponaty, dotykanie ich jest zabronione
 6. Spożywanie posiłków na terenie muzeum jest zabronione
 7. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników
 8. Wstęp dzieci i młodzieży do lat 16 następuje tylko pod opieką osoby dorosłej
 9. Zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
 10. W przypadku grup nieletnich przewodnicy nie przejmują opieki nad zwiedzającymi podczas zwiedzania