CO ZWIEDZAJĄCY WIEDZIEĆ POWINIEN

      Regulamin zwiedzania:
  1. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem trwa ok. 1 – 1,5 h. Zwiedzanie indywidualne w zależności od zainteresowania zwiedzającego
  2. Zwiedzanie grupowe muzeum z przewodnikiem nie jest dodatkowo płatne dla zorganizowanych grup posiadających zbiorowy bilet wstępu
  3. Grupa zorganizowana może liczyć nie mniej niż 10 osób
  4. Fotografowanie na terenie muzeum jest bezpłatne a wykonane zdjęcia mogą służyć tylko do celów prywatnych. Fotografowanie i nagrywanie w muzeum do innych celów niż prywatne wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum
  5. Wchodzenie na eksponaty, dotykanie ich jest zabronione
  6. Spożywanie posiłków na terenie muzeum jest zabronione
  7. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników
  8. Wstęp dzieci i młodzieży do lat 16 następuje tylko pod opieką osoby dorosłej
  9. Zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
  10. W przypadku grup nieletnich przewodnicy nie przejmują opieki nad zwiedzającymi podczas zwiedzania