Informujemy, że z dniem 28 marca 2022r. przywracamy możliwość zwiedzania sali edukacji oraz prowadzenia lekcji muzealnych. Koszt jednej lekcji wynosi 15 zł dla grupy od 10 do 25 osób.

Informujemy również, że zwiedzanie terenu muzeum odbywa się bez konieczności zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

CO ZWIEDZAJĄCY WIEDZIEĆ POWINIEN

      Regulamin zwiedzania:
  1. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem trwa ok. 1 – 1,5 h. Zwiedzanie indywidualne w zależności od zainteresowania zwiedzającego
  2. Zwiedzanie grupowe muzeum z przewodnikiem jest dodatkowo płatne dla zorganizowanych grup posiadających zbiorowy bilet wstępu
  3. Grupa zorganizowana może liczyć nie mniej niż 10 osób
  4. Fotografowanie na terenie muzeum jest bezpłatne a wykonane zdjęcia mogą służyć tylko do celów prywatnych. Fotografowanie i nagrywanie w muzeum do innych celów niż prywatne wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum
  5. Wchodzenie na eksponaty, dotykanie ich jest zabronione
  6. Spożywanie posiłków na terenie muzeum jest zabronione
  7. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników
  8. Wstęp dzieci i młodzieży do lat 16 następuje tylko pod opieką osoby dorosłej
  9. Zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
  10. W przypadku grup nieletnich przewodnicy nie przejmują opieki nad zwiedzającymi podczas zwiedzania