Głównym założeniem tworzenie sali audiowizualnej na terenie muzeum był element edukacyjny. Jak się jednak okazało sala idealnie sprawdza się również przy okazji narad, konferencji, szkoleń, spotkań, festynów, czy sesji rakoniewickiej rady miejskiej.