Sala Edukacji Ratowniczej a�zOgnik+a�? to nowoczesne multimedialne narzA�dzie komunikacyjne, majA�ce za zadanie przekazywaA� treA�ci edukacyjno-profilaktyczne w zakresie bezpieczeA�stwa przeciwpoA?arowego i bezpiecznych zachowaA�. SkA�ada siA� z kilku czA�A�ci:

  • spalone mieszkanie: zwiedzajA�cy wchodzA� do A�rodka spalonego mieszkania, w ktA?rym zapoznajA� siA� z przyczynami poA?arA?w i oglA�dajA� skutki nieostroA?nych zachowaA� z ogniem, szczegA?lnie duA?e wraA?enie sprawia spalony pokoik dzieciA�cy,
  • wypadek komunikacyjny: na oczach zwiedzajA�cych toczy siA� akcja ratownicza po wypadku drogowym (z autentycznym wrakiem samochodu!), dwa stanowiska interaktywne: a�zjak ciA�A?ka jest praca straA?aka?a�? oraz a�zczy umiesz udzielaA� pierwszej pomocy?a�?, nauka prawidA�owego wykonywania zgA�oszeA� alarmowych,
  • pokaz poA?aru lasu w 4D!!! a�� nauka o piA�knie lasu i jego roli w ekosystemie, a takA?e o niebezpieczeA�stwie jaki niesie dla niego poA?ar,
  • symulator jazdy do akcji zrobiony w autentycznej kabinie wozu straA?ackiego Star 25,
  • wystawa fotografii a�� a�zWielkopolscy straA?acy w walce z powodziA� 2010a�?.

Sala edukacyjna w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach from Video Clockwork on Vimeo.