Sala Edukacji Ratowniczej „Ognik+” to nowoczesne multimedialne narzędzie komunikacyjne, mające za zadanie przekazywać treści edukacyjno-profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpiecznych zachowań. Składa się z kilku części:

  • spalone mieszkanie: zwiedzający wchodzą do środka spalonego mieszkania, w którym zapoznają się z przyczynami pożarów i oglądają skutki nieostrożnych zachowań z ogniem, szczególnie duże wrażenie sprawia spalony pokoik dziecięcy,
  • wypadek komunikacyjny: na oczach zwiedzających toczy się akcja ratownicza po wypadku drogowym (z autentycznym wrakiem samochodu!), dwa stanowiska interaktywne: „jak ciężka jest praca strażaka?” oraz „czy umiesz udzielać pierwszej pomocy?”, nauka prawidłowego wykonywania zgłoszeń alarmowych,
  • pokaz pożaru lasu w 4D!!! – nauka o pięknie lasu i jego roli w ekosystemie, a także o niebezpieczeństwie jaki niesie dla niego pożar,
  • symulator jazdy do akcji zrobiony w autentycznej kabinie wozu strażackiego Star 25,
  • wystawa fotografii – „Wielkopolscy strażacy w walce z powodzią 2010”.

Sala edukacyjna w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach from Video Clockwork on Vimeo.