Sala Edukacji Ratowniczej ai??zOgnik+ai??? to nowoczesne multimedialne narzAi??dzie komunikacyjne, majAi??ce za zadanie przekazywaAi?? treAi??ci edukacyjno-profilaktyczne w zakresie bezpieczeAi??stwa przeciwpoA?arowego i bezpiecznych zachowaAi??. SkAi??ada siAi?? z kilku czAi??Ai??ci:

  • spalone mieszkanie: zwiedzajAi??cy wchodzAi?? do Ai??rodka spalonego mieszkania, w ktA?rym zapoznajAi?? siAi?? z przyczynami poA?arA?w i oglAi??dajAi?? skutki nieostroA?nych zachowaAi?? z ogniem, szczegA?lnie duA?e wraA?enie sprawia spalony pokoik dzieciAi??cy,
  • wypadek komunikacyjny: na oczach zwiedzajAi??cych toczy siAi?? akcja ratownicza po wypadku drogowym (z autentycznym wrakiem samochodu!), dwa stanowiska interaktywne: ai??zjak ciAi??A?ka jest praca straA?aka?ai??? oraz ai??zczy umiesz udzielaAi?? pierwszej pomocy?ai???, nauka prawidAi??owego wykonywania zgAi??oszeAi?? alarmowych,
  • pokaz poA?aru lasu w 4D!!! ai??i?? nauka o piAi??knie lasu i jego roli w ekosystemie, a takA?e o niebezpieczeAi??stwie jaki niesie dla niego poA?ar,
  • symulator jazdy do akcji zrobiony w autentycznej kabinie wozu straA?ackiego Star 25,
  • wystawa fotografii ai??i?? ai??zWielkopolscy straA?acy w walce z powodziAi?? 2010ai???.

Sala edukacyjna w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach from Video Clockwork on Vimeo.