Sala medalierska prezentuje kilkaset państwowych i korporacyjnych odznak, odznaczeń, medali, plakiet oraz naszywek pożarniczych. Nadawanych za zasługi, wieloletnie zaangażowanie, edukację pożarniczą, czy osiągnięcia sportowe funkcjonariuszy i ochotników zarówno w Polsce jak i za granicą.

To m.in.: Honorowe medale im. Józefa Tuliszkowskiego i Bolesława Chomicza, nadawane od 1993 oraz 1996 roku, srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” z lat 1915-1939, znaki „Za wysługę lat” nadawane od 1919 roku, odznaka „Strażak Wzorowy” dla członków Korpusu Technicznego, nadawane od 1959 roku, czy „Odznaka Pamiątkowa Absolwenta Szkoły Oficerów Zawodowych Pożarnictwa CSP 1942-1943” ustanowiona w 1943 roku przez Komendanta Szkoły i niemieckie władze okupacyjne.