Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach jest jednA� z najstarszych tego typu placA?wek w Polsce. PowstaA�o w 1974 roku dziA�ki staraniom WA�adz Miasta, dziaA�aczy PTTK oraz Ochotniczej i Zawodowej StraA?y PoA?arnej. Od 1995 roku stanowi OddziaA� Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach. MieA�ci siA� w dawnym zborze ewangelickim z 1763 roku. W Muzeum znajduje siA� okoA�o 4-tysiA�ce eksponatA?w dokumentujA�cych tradycje i historiA� StraA?y na terenie Wielkopolski sA� to m.in. 24 sikawki konne (lata 1786 a�� 1923), heA�my – najstarsze skA?rzane do wspA?A�czesnych, motopompy najstarsze z lat 30-tych, 24 sztandary (lata 1886 a�� 1997). Samochody straA?ackie 25 wozA?w (lata 1927 a�� 1986) i sprzA�t ciA�A?ki prezentowane sA� w pawilonach wystawienniczych.

W Muzeum prezentowane sA� rA?wnieA? eksponaty z paA�stw a�� miast  wspA?A�pracujA�cych z Rakoniewicami tj. z Niemiec, Danii, Holandii, Litwy, Belgii, WA�gier, Ukrainy oraz Rosji.

budynek muzeum

budynek muzeum

kompleks budynkA?w muzeum - widok z gA?ry

kompleks budynkA?w muzeum – widok z gA?ry

muzeum - widok od strony rynku

muzeum – widok od strony rynku

wnA�trze muzeum - widok ogA?lny

wnA�trze muzeum – widok ogA?lny

WnA�trze zabytkowego budynku

sala techniki

sala techniki

Chevrolet z 1929 r.

Chevrolet z 1929 r.

pA�ywajA�cy transporter gA�sienicowy PTG typ K- 61 z 1958 r.

pA�ywajA�cy transporter gA�sienicowy PTG typ K- 61 z 1958 r.

Mercedes - Benz z 1970 r.

Mercedes – Benz z 1970 r.

samochA?d straA?acki drabina marki Saksering z 1968 r.

samochA?d straA?acki drabina marki Saksering z 1968 r.

Chevrolet z 1927 r.

Chevrolet z 1927 r.

sikawka produkcji niemieckiej Schmitch Zimernann

sikawka produkcji niemieckiej Schmitch Zimernann

sikawka konna OSP MaA�achowo z 1923 r.

sikawka konna OSP MaA�achowo z 1923 r.

konny wA?z straA?acki do przewoA?enia sprzA�tu i ludzi z 1960 r.

konny wA?z straA?acki do przewoA?enia sprzA�tu i ludzi z 1960 r.

drabina drewniana produkcji niemieckiej z 1907 r.

drabina drewniana produkcji niemieckiej z 1907 r.

sikawka konna czterokoA�owa Louis - Tidow z 1913 r.

sikawka konna czterokoA�owa Louis – Tidow z 1913 r.

sikawka konna czterokoA�owa H. Cegielski z 1906 r.

sikawka konna czterokoA�owa H. Cegielski z 1906 r.

sikawka konna dwukoA�owa Ewald - Magirus z 1913 r.

sikawka konna dwukoA�owa Ewald – Magirus z 1913 r

motopompa straA?acka typ DKW - BOKSER

motopompa straA?acka typ DKW – BOKSER

heA�m skA?rzany

heA�m skA?rzany