Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

oddział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Page 2 of 17

Muzeum Nieczynne

Uprzejmie informujemy, A?e muzeum bA�dzie nieczynne w dniach 31.03 – 02.04.2018 r.  

Pracowita Wizyta Dyrektora

W dniach 21 a�� 22 marca Rakoniewickie Muzeum PoA?arnictwa wizytowaA� peA�niA�cy od dwA?ch tygodni obowiA�zki dyrektora Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach st. bryg. PaweA� Rochala. Wizyta, oprA?cz zapoznania siA� z Rakoniewickim muzeum i jego pracownikami miaA�a na celu takA?e omA?wienie… Continue Reading →

GoA�cie z WrzeA�ni

14 marca 2018 roku Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach odwiedzili: Dionizy JaA�niewicz a�� Starosta WrzesiA�ski Tomasz KaA�uA?ny a�� Burmistrz WrzeA�ni mA�. bryg. Piotr TrawiA�ski a�� Komendant Powiatowy PSP we WrzeA�ni Andrzej Janke a�� Prezes ZarzA�du OddziaA�u Powiatowego ZOSP we WrzeA�ni GoA�cie… Continue Reading →

Nowe A?rA?dA�o muzealnych informacji / Facebook

Z wielkA� przyjemnoA�ciA� informujemy, A?e od niedawna Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach jest rA?wnieA? obecne na portalu spoA�ecznoA�ciowym a�zfacebooka��a��. Bardzo serdecznie zachA�camy wszystkich zainteresowanych do A�ledzenia wydarzeA� i newsA?w, a takA?e ewentualnego polubienia naszego fanpage

GoA�A� z Hanowerskiej StraA?y PoA?arnej

1 marca 2018 r. rakoniewickie muzeum odwiedziA� dowA?dca rejonu Hanowerskiej StraA?y PoA?arnej JA�rg Segreff przebywajA�cy z kilkudniowa wizytA� sA�uA?bowA� w Komendzie WojewA?dzkiej PaA�stwowej StraA?y PoA?arnej w Poznaniu. Naszemu goA�ciowi podczas wizyty towarzyszyli: Naczelnik WydziaA�u Organizacji i Nadzoru Komendy WojewA?dzkiej PaA�stwowej… Continue Reading →

Ferie w Muzeum

13 lutego 2018 roku w Sali audiowizualnej Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa odbyA�a siA� pierwsza z cyklu pogadanka na temat szeroko pojA�tego bezpieczeA�stwa dzieci w domu i szkole. W pierwszych zajA�ciach udziaA� wziA�li uczniowie z ZespoA�u Przedszkolno-szkolnego w A?A�kiem, ktA?rzy z ogromnym… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2018 Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑