2016

 • Centralne Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach
 • Komenda WojewA?dzka PSP w Poznaniu
 • SzkoA�a AspirantA?w PSP w Poznaniu
 • UrzA�d Miejski Gminy Rakoniewice
 • Starostwo Powiatowe w Grodzisku wlkp.
 • OddziaA� WojewA?dzki ZwiA�zku OSP RP WojewA?dztwa Wielkopolskiego
 • Komenda WojewA?dzka PSP we WrocA�awiu
 • Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku wlkp.
 • Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie
 • Komenda Powiatowa PSP w Lesznie
 • Komenda Miejska PSP w Poznaniu
 • ZarzA�d Powiatowy OSP w Grodzisku wlkp.
 • ZarzA�d Miejsko Gminny OSP w Wolsztynie
 • ZarzA�d Powiatowy OSP w Gostyniu
 • Ochotnicza StraA? PoA?arna w KoA�cianie
 • Ochotnicza StraA? PoA?arna w Rakoniewicach
 • NadleA�nictwo Grodzisk wlkp.
 • Koleje Wielkopolskie
 • Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Wolsztynie
 • NadobrzaA�ski Bank SpA?A�dzielczy w Rakoniewicach
 • Przedszkole z OddziaA�ami Integracyjnymi w Rakoniewicach
 • ZespA?A� Szkolno – Gimnazjalny w Rakoniewicach
 • Nadbryg. w st. spocz. Ryszard KamiA�ski
 • Nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
 • St. bryg. w st. spocz. Ks. Jerzy KoA�odziejczak
 • Asp. ks. praA�at Konrad Kaczmarek
 • St. bryg. w st. spocz. Jerzy Bronowicz
 • St. bryg. w st. spocz. Piotr Bielicki
 • Dh. ZdzisA�aw Jankowski
 • Dh. Henryk A�ok
 • Dr. ZdzisA�aw KoA�ciaA�ski

Minione lata

 • StraA?acy z Belgii – mundurA�;
 • Komenda WojewA?dzka PSP w Poznaniu – sztandar ZOSP ZW RP ZarzA�d WojewA?dzki w Pile, tablice (KW PSP w Pile, KW PSP w Kaliszu, ZOSP ZW w Pile), talerze okolicznoA�ciowe, 5 kalendarzy, 3 egzemplarze „Mariacki HejnaA� StraA?acki”, biuletyn informacyjny, proporczyk;
 • Komenda Powiatowa PSP w Asrodzie Wlkp. – tablice „Jednostka Ratowniczo – GaA�nicza PSP w Asrodzie Wlkp”, aparat tlenowy, rozdzielacz mosiA�A?ny;
 • Komenda Powiatowa PSP w JarocinieA� – 3 prA�downice wodne, 1 prA�downica pianowa, 4 bosaki, 1 tA�umica, tablica „KP PSP w Jarocinie”;
 • Komenda Powiatowa PSP w Asremie – tablice informacyjne powiatowych straA?y – 30szt.;
 • OddziaA� WojewA?dzki ZOSP RP WojewA?dztwa Wielkopolskiego – Sztandar ZwiA�zku OSP ZarzA�d WojewA?dzki w Koninie – przekazaA� Pan Andrzej Jankowski;
 • OSP w Ruszowie – tablica „Ochotnicza StraA? PoA?arna w Ruszowie”;
 • Komenda Powiatowa PSP w Rawiczu – tablica „Komenda Rejonowa PSP w Rawiczu”;
 • Pani Smerda Teresa – odznaki za wysA�ugA� 10, 20, 40 lat, dyplomy uznania, legitymacjA� Aleksandra Morawskiego;
 • Volkswagen PoznaA� Sp. z o.o. samochA?d poA?arniczy Mercedes typ TLF 16/2,5 z 1970 r.;
 • Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Wlkp. – heA�my straA?ackie – 9 szt.;
 • StraA?acy z Niemiec z Wolfenbuttel i GarbsenA� – czapkA� od munduru galowego, heA�m straA?acki wspA?A�czesny,pamiA�tkA� poA?arniczA�, plakiety i nalepki;
 • StraA?acy z Hamburga – pA�askorzeA?bA� A�w. Floriana – odlew na desce;
 • Komenda Powiatowa PSP w Turku – pedaA� hydrauliczny.