sobota, 22 lipca 2023 / Opublikowane w Informacje, Wydarzenia, Wydawnictwa

Przypominamy, że w okresie od 1 lipca do 27 sierpnia muzeum czynne w weekendy w godzinach:

Sobota – 10:00-18:00 (kasa biletowa do godziny 17:00)

Niedziela – 10:00-18:00 (kasa biletowa do godziny 17:00)

wtorek, 16 maja 2023 / Opublikowane w Wydarzenia, Wydawnictwa

Drzwi naszego Muzeum były otwarte dla wszystkich miłośników pożarnictwa, historii i techniki, tym razem 12 maja w godzinach od 17:00 do 22:00. W trakcie trwającego wydarzenia można było obejrzeć ekspozycje stałe i czasowe, w tym ‘’Sale Edukacji Ekologiczno – Pożarniczej’’, która jak zwykle cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.  Ach cóż to była za NOC! Muzeum wypełnione zwiedzającymi to dla nas sama przyjemność. Bez WAS nie ma nas, więc dziękujemy, że byliście z nami i już teraz zapraszamy za rok! Do zobaczenia!

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować ,,Parowozowni Wolsztyn” za zorganizowanie w sobotnie przedpołudnie, 29 kwietnia przejazdu specjalnego pociągiem „Strażak’’. Ten turystyczny skład zawitał do Rakoniewice i tym samym rozpoczął wspaniały weekend majowy w trakcie, którego liczba turystów zwiedzających rakoniewickie muzeum przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Łącznie w trakcie „majówki” odwiedziło nas ponad 300 osób, które swój wolny czas spędziły razem z nami w miłej, rodzinnej atmosferze.

Dziękujemy serdecznie i zapraszamy ponownie.

Opracowanie: WMP Rakoniewice

niedziela, 12 czerwca 2022 / Opublikowane w Wydawnictwa

 Znaczek Turystyczny to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów promujący miejsca atrakcyjne turystycznie. Wyróżnia zabytki tworząc swoistą mapę przewodnika po naszym kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

niedziela, 13 czerwca 2021 / Opublikowane w Wydawnictwa
  • Album pt. Strażacka Niepodległa, to  ekskluzywne, liczące 56 stron wydawnictwo prezentujące treści z wystaw: Strażacka Niepodległa 1918, Krwawiące granice. Strażacka Niepodległa 1919 oraz Druhowie do broni. Strażacka Niepodległa 1920. Album stanowi  podsumowanie muzealnego projektu mającego na celu propagowanie wiedzy na temat zaangażowania strażaków podczas doniosłych wydarzeń z lat 1918-1920 oraz upamiętnienie i utrwalenie tych wydarzeń na kolejne lata.
    Cena: 23 zł.

 

 

  • Album Jubileuszowy 45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, to historia i działalność największego muzeum pożarniczego w Polsce oraz zbiór najciekawszych eksponatów muzealnych przedstawionych w atrakcyjny, czasami nieoczywisty sposób, tak aby jego lektura była zarówno pogłębieniem wiedzy o historii pożarnictwa ,ale także sprawiała przyjemność.
    Cena: 58 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 15 marca 2021 / Opublikowane w Informacje, Wydarzenia, Wydawnictwa

Muzealny Rocznik Pożarniczy, t. XIV obejmuje trzyletni okres funkcjonowania Muzeum w latach 2018‒2020. Zawiera materiały przygotowane na konferencje i wystawy dotyczące udziału i roli straży pożarnych w dziele odzyskania niepodległości Polski zorganizowane pod wspólnym tytułem Strażacka Niepodległa. Publikacja dokumentuje dorobek naukowy 14 autorów, zwracając uwagę na mało znany i zbadany obszar działalności strażaków i jednostek straży pożarnych w czasach, gdy odradzało się państwo polskie i jego struktury. Z opracowań możemy czerpać wiedzę o często heroicznych postawach strażaków w trakcie działań I wojny światowej, ale również powstań narodowych i kolejnych wojen rozgrywających się na ziemiach odrodzonego państwa.
Szczególną wartość mają własne opracowania prelegentów uczestniczących w naszych konferencjach, korzystających  niejednokrotnie ze źródeł wcześniej nieznanych, a odkrytych przez autorów. Część artykułów była wcześniej publikowana, ale w naszym wydaniu zostały one znacznie poszerzone i wzbogacone o nowe fakty. Doceniając ich nowatorskie ujęcie tematu zdecydowaliśmy się je ponownie ująć w niniejszym wydaniu Muzealnego Rocznika
Pożarniczego.

Mamy nadzieję, że Muzealny Rocznik Pożarniczy stanie się ważną pozycją w dalszych badaniach naukowych poświęconych badaniom udziału strażaków w walkach o niepodległość i jej utrzymanie, jak również wydawnictwem, do którego sięgną wszyscy zainteresowani historią straży pożarnych, a zwłaszcza druhowie-strażacy, funkcjonariusze oraz pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Miłej lektury.

Pobierz: Muzealny Rocznik Pożarniczy, Tom XIV (2018-2020), Strażacka Niepodległa, Centralne Muzeum Pożarnictwa, Mysłowice 2020r.

piątek, 21 czerwca 2019 / Opublikowane w Wydawnictwa

Karta pocztowa została wydana przez Pocztę Polską w 2019 roku z okazji jubileuszu 45-lecia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Wcześniej zaprojektowana oraz sfinansowana przez Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

czwartek, 20 czerwca 2019 / Opublikowane w Wydawnictwa

Szanowni Państwo,

Rakoniewickie Muzeum Pożarnictwa już na stałe wpisało się w lokalną przestrzeń. To oczywiście slogan. Muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach jest czymś więcej niż częścią oferty turystycznej naszego regionu, czymś więcej niż odwiedzanym przez tysiące osób miejscem składowania starych przedmiotów związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Czymś więcej niż zbiorem osób, miejsc, rzeczy, zdarzeń i wydarzeń, które wyryły swoje pozytywne piętno w historii pożarnictwa na przestrzeni lat – w czasach spokojnych, ale także w okresie różnych historycznych zawieruch; mniej lub bardziej tragicznych.

45 lat Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa pokazuje nam miejsce prawdziwe, miejsce, które niczego nie udaje, niczego nie symuluje. Nie ma sprawić wrażenia – ma pokazać, oddać cześć historii, ma zamyślać – ma zastanawiać; nie nudzić, a intrygować… To się dzieje! Każdy eksponat naładowany jest potęgą swojej własnej historii; niemy, ale wołający do nas byśmy kontynuowali sztafetę świadków minionego czasu.

Bogaty element historii, tradycji i poszanowania tego, co minione, doskonale łączy się tutaj z nowoczesnością i tym, co współczesne. Prymitywizm dawnych rozwiązań współgra z nowinkami techniki XXI wieku, prostota sprzętu sprzed dziesięcioleci nie konkuruje z elektronicznymi „cackami” stosowanymi dziś w pożarnictwie, a anachroniczne rozwiązania dumnie stają w jednym rzędzie z goniącymi ciągły rozwój techniki sposobami walki ze współczesnymi zagrożeniami, naprzeciw których stają codziennie strażacy.

Zapraszam do Rakoniewic i oczywiście do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa

Burmistrz Rakoniewic
dr Gerard Tomiak

 

Szanowni Państwo,

W tym roku obchodzimy jubileusz 45 – lecia funkcjonowania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Przekładając te lata na całe życie człowieka jest to wiek pełnej dorosłości, ugruntowanej pozycji, wielu doświadczeń i osiągnięć, ale również czas możliwości rozwoju i podejmowania nowych wyzwań. Tak jest też w przypadku naszego Jubilata. Najpierw jaka samodzielna jednostka, a od 1995 r. jako oddział Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, było i jest wizytówką polskiej straży pożarnej, jak również strażnikiem historii i etosu strażackiego kilku ostatnich wieków polskiej historii.

Rakoniewickie muzeum to nie tylko, jakże piękne i wartościowe eksponaty muzealne, ale również zespół ludzi, którzy je stworzyli,  a przez następne 45 lat dbali o jego istnienie oraz tych pracujących obecnie. Przed tymi ostatnimi stoją duże wyzwania aby z poszanowaniem pracy poprzedników rozwinęli jego ofertę wystawienniczą, która trafi do jeszcze szerszej rzeszy odbiorców.

Tak jest do tej pory pracownicy Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach z pewnością mogą liczyć na pomoc ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu czy władz samorządowych, a w szczególności Pana Burmistrza Rakoniewic. Dzięki ich przychylności i zaangażowaniu tegoroczny Jubileusz może przebiegać w podniosłej i uroczystej atmosferze.

Jubileuszowy album, który trafił do Państwa rąk, to zbiór najciekawszych eksponatów muzealnych przedstawionych w ciekawy, czasami zaskakujący sposób tak, aby lektura była zarówno pogłębieniem wiedzy o historii pożarnictwa, ale także sprawiała przyjemność.

W tym jubileuszowym roku ważnym wydarzeniem będzie zapewne odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku muzeum poświęconej nestorowi wielkopolskiego i polskiego pożarnictwa płk poż. Władysławowi Pilawskiemu. Uczczenie jego dokonań oraz pamięć o wielkim strażaku, patriocie i społeczniku to obowiązek dla nas i przyszłych pokoleń strażaków.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Jubileuszu 45 – lecia, jednocześnie zapraszam do zwiedzania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach jak również Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, które ciągle poszerza swoją ofertę nie tylko w zakresie historii pożarnictwa.

Życzę Państwu miłej lektury albumu i już dzisiaj zapraszam na kolejne jubileusze.

p.o. Dyrektor
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
bryg. Janusz Gancarczyk

 

 

 

 

 

niedziela, 30 grudnia 2018 / Opublikowane w Wydawnictwa

Opracowanie pt. „Strażacka Niepodległa (1918-1921). Udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski” w zwartej, łatwej do przeczytania objętości pokazuje wysiłek organizacyjny i militarny wniesiony przez polskich strażaków we wskrzeszenie Polski z popiołów. Wysiłek ten był niebagatelny, w wielu obszarach – jedyny, a rozpoczął się długo przed listopadem 1918 r. W warunkach zaborów utworzenie straży pożarnej mającej polski charakter było podwójnie trudne. Obowiązywały istotne ograniczenia nakładane przez zaborców, powodowane ich obawami o militarny, wręcz wolnościowy charakter straży pożarnych. […] Polskie straże pożarne okazały się w godzinie próby ośrodkami walki zbrojnej i porządku publicznego, tworząc podstawy państwowego ładu. Na szczególną uwagę zasługują działania polskich strażaków na obszarach, które Polska utraciła na długo przed zaborami, jeszcze w średniowieczu. Zwykle traktuje się te ziemie jako będące pod zaborem, ale autorzy opracowania unikają tego uproszczenia, bo przecież trudniej było zachować polskość przez 600 niż przez 150 lat.

 

 

 

poniedziałek, 02 lutego 2015 / Opublikowane w Wydawnictwa

Informujemy, że ukazał się okolicznościowy album  „40 – lat Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa  w Rakoniewicach„. Czytaj dalej!

TOP Skip to content